Biuro rachunkowe
Firma budowlana
Firma
Oferta
Nasi Klienci
Dlaczego OREVIS
Wycena usług
Kontakt
Oferta

Oferta biura rachunkowego


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferty przygotowanej przez nasze biuro rachunkowe. Nasze wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie na rynku krajowym i zagranicznym daje Państwu gwarancję rzetelności i profesjonalnej obsługi.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się dostosować do jego potrzeb i oczekiwań. Zakres naszych usług obejmuje:
:


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie spółki lub u klienta.
 •  
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego
 •  
 • Obsługę płacową.
 •  
 • Obsługę kadrową.
 •  
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i  polityki rachunkowości.
 •  
 • Doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej.
 •  
 • Pomoc w rozwiązywaniu szczególnych problemów naszych klientów

Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się dostosować do jego potrzeb i oczekiwań. 

Księgi Rachunkowe


Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych skierowana jest do spółek i osób fizycznych prowadzących lub chcących prowadzić tak zwaną "pełną księgowość".

Zakres czynności wykonywanych przez biuro obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz obowiązującym, aktualnym stanem prawnym;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, VAT UE;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji ( umorzenia );
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczeń właścicieli oraz zatrudnianych pracowników (PIT-y, CIT-y, VAT-y itd.);
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy - bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych spółek prawa handlowego lub właścicieli w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych;
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze według ustalonych z klientem raportów;
 • sporządzanie dowodów wpłat na poszczególne tytuły podatków;
 • sporządzanie zeznań finansowych i GUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych.


Księgi podatkowe


Usługa prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych skierowana jest do spółek i osób fizycznych nie mających obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu ewidencyjnego.

Zakres czynności wykonywanych przez biuro obejmuje między innymi :

 • prowadzenie "Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów" lub ewidencji ryczałtowej;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji ( umorzenia );
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczeń właścicieli oraz zatrudnianych pracowników (PIT-y, VAT-y itd.);
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy - bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobowo lub właścicieli spółek cywilnych i jawnych;
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze w formie "Bilansu firmy" w układzie liczbowym i graficznym;
 • sporządzanie dokumentacji ZUS (zgłoszeniowej i rozliczeniowej właścicieli);
 • sporządzanie dowodów wpłat na poszczególne tytułu podatków;
 • sporządzanie wniosków kredytowych.


Kadry, płace, ZUS


Zakres czynności wykonywanych przez biuro obejmuje między innymi:

 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.; oraz rocznych deklaracji PIT-4R
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników;
 • sporządzanie dowodów wpłat składek na stosowne ubezpieczenia
 • sporządzanie dowodów wpłat z tytułu należnych podatków od wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowo - pracowniczych.Biuro rachunkoweFirma budowlana