Biuro rachunkowe
Firma budowlana
Firma
Oferta
Nasi Klienci
Dlaczego OREVIS
Wycena usług
Kontakt
Dlaczego OREVIS

 

Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe OREVIS

Przez lata działalności nasze biuro zyskało sympatię wielu klientów i uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu księgowości dla firm, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowej i wielu innych. Poniżej przedstawiamy Państwu powody, dla których warto podjąć współpracę właśnie z Nami.OprogramowanieObsługę klientów prowadzimy przy pomocy najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

Do prowadzenia księgowości oraz kadr i płac wykorzystujemy oprogramowanie pod nazwą BIURO GT firmy INSERT S.A. z Wrocławia posiadający tytuł „Solidna Firma INSERT” oraz nagrodzony za najlepsze produkty dla MSP. Program ten jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem pracującym w środowisku Windows odpowiadającym potrzebom małych i średnich firm.

System informatyczny w wysoce zaawansowanej technologii daje Państwu gwarancję naszej niezawodności i skuteczności, a także bezpieczeństwa Państwa danych.


Doświadczeni specjaliści posiadający wymagane uprawnieniaZgodnie z paragrafem 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych działalność usługową w zakresie ksiąg rachunkowych mogą wykonywać między innymi osoby prawne oraz inne jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro zatrudnia pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Nr: 35443/2009

Nr: 43339/2010


Ubezpieczenie usług biuraMaksymalne bezpieczeństwo naszym klientom zapewnia podiadana przez nas polisa PZU S.A. ubezpieczająca świadczone przez nas usługi zgodnie z zawartą z klientem umową.Ograniczenie ryzyka ponoszonego za pracownikówTerminy sporządzenia deklaracji skarbowych i obowiązkowych sprawozdań są niezmienne i określone przez ustawy. Te i inne wymogi prawne są często bardzo skomplikowane i obwarowane licznymi sankcjami za popełnione błędy.

Rzetelne prowadzenie dokumentacji przy udziale własnych pracowników jest o wiele bardziej ryzykowne.
Odwpowiedzilaność pracownika za ewentulane błedy jest bardzo ograniczona, co oznacza, że
lwią część ryzyka ponosi właściciel firmy.


Pracownik:

 • choruje
 • wybiera urlopy
 • wymaga opłacania narzytów na wynagrodzenia
 • wymaga szkoleń w związku ze zmianami przepisów
 • wymaga odpowiednio wyposażonego stanowiksa pracy
 • wymaga dostępu do płatnych czasopism i innych aktualnych materiałów informacyjnych.
 • przerzuca odpowiedzialność na własciciela w postaci kar i grzywien za popełnione błędy
   
Natomiast Biuro Rachunkowe OREVIS:

 • nie ma zwolnień, urlopów
 • nie chodzi na szkolenia
 • oferuje przewidywalny koszt współpracy
 • w ramach ubezpieczenia przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy leżące po jego stronie
 • prowadzi firmy o różnych profilach działalności, dzięki czemu posiada szeroki wachlarz wiedzy z różnych dziedzin
 • przejmuje wszelkie Państwa kontakty z Urzędem Skarbowym, ZUS-em 
 • przejmuje wszelkie sprawy wymagające wyjaśnień w w/w instytucjach
 • obsługuje wszelką korespondencję z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez firmę, związaną z prowadzeniem obsługi księgowej dla tej firmy.
 • gwarantuje poprawność merytoryczną i formalno-prawną wszelkich oficjalnych pism

Biuro rachunkoweFirma budowlana
OREVIS, ul. Danusi 4D/10, 80-434 Gdańsk, tel.: 58 710 94 68