Biuro rachunkowe
Agencja zatrudnienia
O nas
Oferty pracy
Kontakt
Polityka prywatności
Kontakt


 

  OREVIS Sp. z o.o.

Agencja Zatrudnienia 

ul. Danusi 4D/10, 80-434 Gdańsk
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00


Tel.: +48 58 710-94-68

Tel.: +48 538-329-198

Fax.: + 48 58 710-94-69


rekrutacja@orevis.pl

info@orevis.pl


NIP: 584-268-30-25

REGON: 220888305

KRS: 0000336071

KRAZ: 25436

Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy KRS Gdańsk Północ

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł


 


Dla Kandydatów:

Dokumenty aplikacyjne wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia, nadesłać drogą pocztową lub e-mailem na adres: rekrutacja@orevis.pl 

Aktualne informacje dotyczące ofert pracy oraz przebiegu procesu rekrutacji : +48 538-329-198

*Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez OREVIS Sp. z o.o., będącego administratorem moich danych osobowych do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.”


Dla Klientów:

Wszelkie zapytania związane z zamówienia personelu lub sprawy dotyczące rozliczeń prosimy kierować na adres: info@orevis.pl 
Kontakt telefoniczny: +48 58 710-94-68 


Administrator danych osobowych:

 

Orevis Sp. z o.o, rodo@orevis.pl, +48 58 710-94-68

 


Biuro rachunkoweAgencja zatrudnienia